KREATIVITET OG INNOVATION

 

Jeg tror på, at vi alle har et kreativt potentiale og er i stand til at tænke innovativt og få originale ideer. Det kræver blot de rette rammer og den rette inspiration for at kunne bryde med vante tankemønstre og vaner – og således åbne op for mulighedstænkningen.

Kreativitet handler om vores evne til at kunne skabe noget nyt og bryde med de gængse rammer. At være kreativ fordrer, at vi ser muligheder frem for begrænsninger, og at vi er åbne og nysgerrige på alt det, vi endnu ikke kender.

Det endelige slutresultat bliver ikke bedre end de ideer, som det udspringer fra. Hvis vores ideer ikke har power og fantasi nok, dør de ud undervejs og skaber ikke de store nye resultater, som vi drømmer om. Netop derfor er det vigtigt, at vi bruger tid på at udvikle mange ideer af høj kvalitet, som samtidig er højtflyvende og ambitiøse. Vi skal turde tænke de store, og nogle gange urealistiske tanker og ideer, hvis vi i sidste ende vil være i stand til at kunne rykke grænsen for det mulige.

Innovation og nytænkning er ikke noget, der opstår af sig selv. Det skal understøttes og stimuleres. Hvis I for alvor vil skabe effektiv og værdiskabende innovation i jeres organisation, kræver det en kultur, som fremmer kreativitet og idéudvikling og en organisatorisk struktur, som sikrer maksimal udnyttelse og omsætning af idéerne. En kultur som tør at udforske, eksperimentere, afprøve og fejle – og en struktur som opfanger, understøtter, konceptualiserer og skaber nye produkter og ydelser.

Jeg tilbyder facilitering af både kortere og længere kreative ideudviklingsforløb, der metodisk og målrettet hjælper jer med at udvikle nye kreative ideer og resultater til organisatorisk merværdi. Og jeg tilbyder sparring og input til, hvordan I strategisk kan omsætte gode ideer til målrettet handling og innovation i praksis – og fastholde en nytænkende og kreativ kultur.

Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
 
Du er her: ForsideYDELSERKREATIVITET OG INNOVATION
www.milleobel.dk