CURRICULUM VITAE

 

Jeg er uddannet KaosPilot i 2009 med særligt fokus på ledelse, innovation, strategi og organisationsudvikling. Efterfølgende har jeg taget en post graduate certificate-grad i Systemic Leadership and Organisation Studies ved University of Bedfordshire og konsulenthuset MacMann Berg.

Siden 2002 har jeg arbejdet som projektleder og leder med bl.a. egen reklame- og eventvirksomhed, Riot Marketing, og som studieleder, og sidenhen daglig leder, af kulturprojekthuset Frontløberne. Jeg har siden 2006 sideløbende arbejdet som procesleder og konsulent og har løst opgaver rundt om i Danmark – bl.a. i samarbejde med konsulentvirksomhederne Changepilot, KaosWorks og Kreativitetslaboratoriet. Gennem arbejdet som leder har jeg bl.a. erhvervet mig erfaring med implementeringen af kulturforandringer, strategisk organisationsudvikling samt personaleledelse.

 

Erhvervserfaring:


Selvstændig med eget konsulentfirma (2011 -)
www.milleobel.dk
Udvikling, facilitering og ledelse af proces- og projektopgaver for offentlige og private organisationer.

 

Opstarter af ny kulturel ungdomsuddannelse: KKX (2011 -)
www.kreativuddannelse.dk
Sammen med Carsten Borup arbejder jeg pt. på at etablere fundamentet for en ny ungdomsuddannelse i kunst, kultur og kreativitet, der kan facilitere unges læring indenfor de kreative og kunstneriske fag. Uddannelsen skal vare tre år og bygges op om valgfrie moduler bestående af virksomhedspraktik og faglige undervisningsforløb koblet med fælles centrale fag på skoleopholdet. Uddannelsen skal være en pendant til de gymnasiale uddannelser og skal målrettes de unge, som ønsker at arbejde professionelt med kunst og kultur og skal give mulighed for at de kan videreuddanne sig indenfor de kreative og æstetiske fagområder. Uddannelsen er bl.a. støttet af Aarhus Kommune 2017, Region Midtjylland, VIA UC, Aarhus Tech, Envision og Arkitektskolen.

 

Freelance proceskonsulent og underviser ved Kreativitetslaboratoriet og Go´Proces (2011 -2013)
www.kreativlab.dk og www.goproces.dk
Udvikling, facilitering og ledelse af kreativitets- og innovationsprocesser for offentlige og private organisationer. Underviser bl.a. på forløb i innovation og kreativitet under Diplom i Ledelse.

 

Daglig leder af Frontløberne (2010)
www.frontloberne.dk
Ansvarlig for den daglige ledelse og udvikling af kulturprojekthuset Frontløberne, herunder: Økonomistyring, administration og daglig drift, ledelse af ansat personale og de mange frivillige, strategi- og visionsarbejde, projektsparring, profilering af Frontløberne, samarbejde med eksterne partnere mm. Ansat i Barselsvikariat.

 

Forfatter og redaktør på bog:
”Kreativ Procesledelse – nye veje til bedre praksis” (2009 – 2010)

www.kreativprocesledelse.dk og www.dpf.dk
Bogen er henvendt til ledere, medarbejdere og konsulenter, der til daglig er i berøring med at facilitere og lede processer for andre. Den indeholder bl.a. systemiske og anerkendende øvelser til brug i praksis indenfor: anerkendende kultur, kommunikation, vision og målafklaring, kreativitet og idéudvikling, teamudvikling og mødeledelse. Bogen giver et indblik i de processuelle overvejelser man kan gøre sig som procesleder, samt indblik i teorierne bag øvelserne. Bogen udkom 1. februar 2011 på Dansk Psykologisk Forlag.

 

Assisterende projektleder for konferencen Constructing Worlds i samarbejde med MacMan Berg International og Taos Institute (2009)
www.macmannberg.dk og www.taosinstitute.net
Strategisk planlægning og afvikling af fire-dages konference om systemiske, anerkendende og socialkonstruktionistiske teorier og praksisser med mere end 30 oplægsholdere. 20 – 23 aug., 2009, Kbh.

 

Associeret proceskonsulent og projektleder ved Changepilot (2008 -2012)
www.changepilot.dk
Udvikling, facilitering og ledelse af proces- og projektopgaver for offentlige og private organisationer.

 

Freelance proceskonsulent ved KaosWorks (2007 – 2009)
www.kaospilot.dk
Udvikling, facilitering og ledelse af procesopgaver for offentlige og private organisationer.

 

Selvstændig med reklame- og eventbureauet Riot Marketing (2004 – 2006)
Udvikling, planlægning og afvikling af kommercielle, oplevelsesbaserede events i samarbejde med eksisterede reklamebureauer. Riot Marketing har samarbejdet med: Scanad, Tivoli Friheden, Feet Me, ISS Contact Center, Envision, TNJ4Kids, Genie Corp., Uncle og Daddy Long Legs.

 

Studieleder og underviser på Frontløbernes F16 forløb (2002 – 2004)
www.frontloberne.dk
Undervisning og vejledning af unge i kulturprojektledelse. Har undervist og ledet tre uddannelsesforløb af hvert et halvt års varighed, hvor fokus var på at undervise, kompetenceudvikle, coache og vejlede unge i at lede projekter fra idé til afvikling. I min tid på Frontløberne var jeg involveret i udviklingen og afviklingen af mere end 15 kulturprojekter.

 

Uddannelser:


Post Graduate Certificate Degree:
Systemisk ledelse og organisationsudvikling (2009 – 2010)

www.macmannberg.dk
1-årig systemisk leder- og konsulentuddannelse ved University of Bedfordshire og konsulenthuset MacMann Berg. Uddannelsen er led i en masteruddannelse i: Systemic Leadership and Organisational Studies. Uddannelsen er kompetencegivende og giver 60 ETCS point.

 

KaosPilot (2006 – 2009)
www.kaospilot.dk
KaosPiloterne er en tre-årig international uddannelse med fokus på projektledelse, procesledelse og entreprenuership. På KaosPiloterne har jeg bl.a. lært at lede kulturelle og kommercielle projekter, lede og facilitere forandringsprocesser, idéudviklingsworkshops, kompetenceudvikling, teambuilding og innovation samt lede og iværksætte kreative forretningskoncepter.

 

Andet:


Medlem i videns- og kontaktnetværk for 2017 (2010 – 2011)
Som led i Århus’ ansøgning om at blive Kulturhovedstad i 2017 har jeg siddet med i et videns- og kontaktnetværk, der var med til at kvalificere vision, mål og projektideer.

 

Fast klummeskribent på Århus stiftstidende (2010 – 2012)
www.stiftenblog.dk/milleobel
Fast klummeskribent i Århus Stiftstidende ca. 1 gang om måneden i tillægget Tendens. Klummerne kan også læses på stiftens blog.

 
Du er her: ForsideCURRICULUM VITAE
www.milleobel.dk