CURRICULUM VITAE

Jeg er uddannet KaosPilot i 2009 med særligt fokus på ledelse, innovation, strategi og organisationsudvikling. Jeg har efterfølgende taget en post graduate certificate-grad i ”Systemic Leadership and Organisation Studies” ved University of Bedfordshire og konsulenthuset MacMannBerg. Igennem mine uddannelser har jeg opnået kompetencer og viden indenfor systemisk og socialkonstruktionistisk tænkning og anerkendende ledelse.

Siden 2002 har jeg arbejdet som projektleder og leder med bl.a. egen reklame- og eventvirksomhed, Riot Marketing, og som studieleder, og sidenhen daglig leder, af kulturprojekthuset Frontløberne. Gennem arbejdet som leder har jeg bl.a. erhvervet mig erfaring med implementeringen af kulturforandringer, strategisk organisationsudvikling samt personaleledelse.

Jeg har siden 2007 arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling. Både som ansat i etablerede konsulenthuse og som selvstændig proceskonsulent de seneste otte år. Jeg har hjulpet mere end 100 virksomheder og offentlige institutioner og organisationer, og flere tusinde ledere og medarbejdere, med at udvikle visioner og implementere strategier, understøtte videndeling og samarbejde på tværs, understøtte udviklings- og forandringsprocesser, og med at understøtte den ønskede kulturforandring.

Jeg er således vant til at arbejde på et strategisk udviklingsniveau og hjælpe ledere med at omsætte ambitioner og strategiske indsatser til konkrete handlinger og initiativer i praksis. Min tilgang til arbejdet tager grundlæggende afsæt i systemisk og anerkendende teori og praksis, og i opgaveløsningen benytter jeg mig af en lang række teorier og metoder indenfor dynamisk ledelses- og organisationsudvikling. I sparring med ledere er jeg både nysgerrig og direkte. Jeg tør udfordre indforståede sandheder og spejler ledere, så de reflekterer over deres ledelsespraksis. Jeg formår at skabe et tillidsfuldt og undersøgende rum, der hjælper dem til at se nye handlemuligheder og skabe resultater.

I 2011 udgav jeg bogen: Kreativ Procesledelse – nye veje til bedre praksis på Dansk Psykologisk Forlag, der nu er udkommet i 5. oplag. Bogen er henvendt til ledere, medarbejdere og konsulenter, der til daglig er i berøring med at facilitere og lede processer og som har brug for værktøjer og inspiration. Bogen bliver desuden brugt som pensum på flere uddannelsesinstitutioner.

Erhvervserfaring:


Selvstændig med konsulenthuset Mille Obel (2011 -)
www.milleobel.dk
Udvikling, facilitering og ledelse af proces- og projektopgaver for offentlige og private organisationer.

Opstarter af ny kulturel ungdomsuddannelse: KKX (2011 – 2015)
www.kreativuddannelse.dk
Jeg er initiativtager til, og drivkraften bag, udviklingen af en ny kreativ og kulturel ungdomsuddannelse i DK under navnet KKX. KKX er en studieforberedende gymnasial ungdomsuddannelse og skal ses som de kreative industriers ”studentereksamen.” Den er et bud på at skabe en sammenhængende fødekæde, der leder hen til de kreative erhverv og videregående uddannelser og favner både udøvende kunst, design og formgivning, medier og kommunikation og kulturproduktion. KKX bygger på et moderne dannelsesbegreb og hviler på en virkelighedsnær erhvervstankegang. Igennem arbejdet med KKX har mere end 50 forskellige lokale og regionale kulturelle organisationer, uddannelser og erhverv bidraget til udviklingen af uddannelsen. Uddannelsen er bredt forankret og har fået millionstøtte til udviklingsarbejdet af bl.a. Aarhus 2017, Region Midtjylland, VIA UC, Aarhus Tech, Envision, DMJX og Arkitektskolen. I november 2014 gav undervisningsministeriet afslag til etableringen af KKX som forsøgsuddannelse på nuværende tidspunkt og implementeringen af uddannelsen er derfor i øjeblikket på standby.

Freelance proceskonsulent og underviser ved Kreativitetslaboratoriet og Go´Proces (2011 – 2013)
www.kreativlab.dk og www.goproces.dk
Udvikling, facilitering og ledelse af kreativitets- og innovationsprocesser for offentlige og private organisationer. Underviser bl.a. på forløb i innovation og kreativitet under Diplom i Ledelse.

Daglig leder af Frontløberne (2010 – 2011)
www.frontloberne.dk
Ansvarlig for den daglige ledelse og udvikling af kulturprojekthuset Frontløberne, herunder: Økonomistyring, administration og daglig drift, ledelse af ansat personale og de mange frivillige, strategi- og visionsarbejde, projektsparring, profilering af Frontløberne, samarbejde med eksterne partnere mm. Ansat i Barselsvikariat.

Forfatter og redaktør på bog:
”Kreativ Procesledelse – nye veje til bedre praksis” (2009 – 2011)

www.kreativprocesledelse.dk og www.dpf.dk
Bogen er henvendt til ledere, medarbejdere og konsulenter, der til daglig er i berøring med at facilitere og lede processer for andre. Den indeholder bl.a. systemiske og anerkendende øvelser til brug i praksis indenfor: anerkendende kultur, kommunikation, vision og målafklaring, kreativitet og idéudvikling, teamudvikling og mødeledelse. Bogen giver et indblik i de processuelle overvejelser man kan gøre sig som procesleder, samt indblik i teorierne bag øvelserne. Bogen udkom 1. februar 2011 på Dansk Psykologisk Forlag.

Assisterende projektleder for konferencen Constructing Worlds i samarbejde med MacMan Berg International og Taos Institute (2009)
www.macmannberg.dk og www.taosinstitute.net
Strategisk planlægning og afvikling af fire-dages konference om systemiske, anerkendende og socialkonstruktionistiske teorier og praksisser med mere end 30 oplægsholdere. 20 – 23 aug., 2009, Kbh.

Associeret proceskonsulent og projektleder ved Changepilot
(2008 – 2012)

www.changepilot.dk
Udvikling, facilitering og ledelse af proces- og projektopgaver for offentlige og private organisationer.

Freelance proceskonsulent ved KaosWorks (2007 – 2009)
www.kaospilot.dk
Udvikling, facilitering og ledelse af procesopgaver for offentlige og private organisationer.

Selvstændig med reklame- og eventbureauet Riot Marketing
(2004 – 2006)

Udvikling, planlægning og afvikling af kommercielle, oplevelsesbaserede events i samarbejde med eksisterede reklamebureauer. Riot Marketing har samarbejdet med: Scanad, Tivoli Friheden, Feet Me, ISS Contact Center, Envision, TNJ4Kids, Genie Corp., Uncle og Daddy Long Legs.

Studieleder og underviser på Frontløbernes F16 forløb (2002 – 2004)
www.frontloberne.dk
Undervisning og vejledning af unge i kulturprojektledelse. Har undervist og ledet tre uddannelsesforløb af hvert et halvt års varighed, hvor fokus var på at undervise, kompetenceudvikle, coache og vejlede unge i at lede projekter fra idé til afvikling. I min tid på Frontløberne var jeg involveret i udviklingen og afviklingen af mere end 15 kulturprojekter.

Uddannelser:


Post Graduate Certificate Degree:
Systemisk ledelse og organisationsudvikling (2009 – 2010)

www.macmannberg.dk
1-årig systemisk leder- og konsulentuddannelse ved University of Bedfordshire og konsulenthuset MacMann Berg. Uddannelsen er led i en masteruddannelse i: Systemic Leadership and Organisational Studies. Uddannelsen er kompetencegivende og giver 60 ETCS point.

KaosPilot (2006 – 2009)
www.kaospilot.dk
KaosPiloterne er en tre-årig international uddannelse med fokus på projektledelse, procesledelse og entreprenuership. På KaosPiloterne har jeg bl.a. lært at lede kulturelle og kommercielle projekter, lede og facilitere forandringsprocesser, idéudviklingsworkshops, kompetenceudvikling, teambuilding og innovation samt lede og iværksætte kreative forretningskoncepter.

Andet:


Medlem af bestyrelsen, Risskov Efterskole (2019 – )
Jeg er medlem af Risskov Efterskoles bestyrelse. Risskov Efterskole har fokus på kultur, sport og kreativitet og har linjer som design og fashion, basketball, mad og gastronomi og international linje.

Medlem af Advisory Board for Akademiet for Samfundengagerede Unge (ASU) (2019 – )
Jeg sidder i et nyetableret advisory board for ”engagementsordningen”. En ordning der skal understøtte unges mulighed for at engagere sig i samfundet under deres ungdomsuddannelse.

Næstformand i bestyrelsen, Foreningsbutikken – Frivilligcenter for seniorer (2019 – )
Jeg er næstformand i bestyrelsen for Foreningsbutikken og skal bistå dem i fusionsprocessen med Frivilligcenter Aarhus.

Medlem af bestyrelsen, Move’n Act (2018 – )
Jeg er medlem af Teaterskolen Move’n Act´s bestyrelse. Move’n Act tilbyder kurser og workshop i teater, samt en ét-årig fuldtids skuespiluddannelse.

Medlem af bestyrelsen, Kunst og Design (2018 – )
Jeg er medlem af Skolen for Kunst og Designs bestyrelse som suppleant.

Næstformand i bestyrelsen og forretningsudvalg, Frontløberne (2016 – )
Jeg har været menigt medlem af bestyrelsen siden 2016 og været næstformand siden april 2018.

Medlem i Kulturmødet Mors Advisory Board (2015 – 2019)
Jeg har henover en fire-årig periode siddet med i Kulturmødet Mors’ advisory board.  

Medlem i videns- og kontaktnetværk for 2017 (2010 – 2011)
Som led i Århus’ ansøgning om at blive Kulturhovedstad i 2017 har jeg siddet med i et videns- og kontaktnetværk, der var med til at kvalificere vision, mål og projektideer.

Fast klummeskribent på Århus stiftstidende (2010 – 2012)
www.stiftenblog.dk/milleobel
Fast klummeskribent i Århus Stiftstidende ca. 1 gang om måneden i tillægget Tendens. Klummerne kan også læses på stiftens blog.

 
Du er her: ForsideCURRICULUM VITAE
www.milleobel.dk