TEAMUDVIKLING OG FÆLLES MÅL

 

Et godt samarbejde er altafgørende for, at den primære opgave bliver løst, og at medarbejderne trives på arbejdspladsen. Et godt samarbejde medfører ofte en højnet effektivitet og når samarbejdet fungerer, er der lavere risiko for stress og dermed større energi, overskud og arbejdsglæde.

For at understøtte det gode samarbejde er det vigtigt at arbejde bevidst med videndeling og sparring blandt medarbejdere, og at der etableres en god kultur og struktur for, at dette kan lade sig gøre i den organisatoriske dagligdag. For at samarbejdet kan lykkes, er det også væsentligt at have nogle klare rammer at arbejde inden for, og vision, mål og retning skal tydeliggøres og gøres relevant for alle parter. På denne måde kan der arbejdes målrettet med opgaveløsningen uden at skabe unødig forvirring og frustration om formål og retning.

Jeg tilbyder teamudviklingsprocesser, der sætter spot på at skabe fælles motivation og retning, og som understøtter det gode samarbejde medarbejdere og ledelse imellem. Processerne sætter bl.a. spot på individuelle og fælles opgaver og ansvarsområder og skaber sammenhæng mellem de mange forskellige interesser, som knytter sig til organisationens arbejde og udvikling.

Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
 
Du er her: ForsideYDELSERTEAMUDVIKLING OG FÆLLES MÅL
www.milleobel.dk