YDELSER

Står I overfor nye muligheder, udfordringer og forandringer – enten på medarbejderfronten eller den strategiske organisatoriske bane – og har I behov for at se andre perspektiver og få nye indspark i forhold til en given situation?

Jeg tilbyder skræddersyede workshops, kurser og længere strategiske udviklingsforløb, der er målrettet og tilpasset jeres organisations ønsker og behov. Kendetegnende for min opgaveløsning er, at jeg altid tager udgangspunkt i jeres aktuelle situation og behov og designer et unikt procesforløb, der understøtter jeres ønskede udvikling bedst muligt. Mit arbejde tager afsæt i systemisk og anerkendende teori og praksis, og i opgaveløsningen benytter jeg mig af en lang række teorier og metoder indenfor dynamisk ledelses- og organisationsudvikling.

En proces er en intervention i jeres organisatoriske hverdag. Det kan være et møde, en workshop, et strategiseminar, en udviklingsproces m.m., hvor formålet er at skabe plads og rum til jeres ønskede udvikling. En proces giver jer bl.a. mulighed for at reflektere over jeres organisations retning og arbejdsgange, og hjælper jer med at komme ud af jeres vante tankemønstre og handlemåder, og giver jer mulighed for at se jer selv og jeres situation i et nyt lys.

I forbindelse med procesfacilitering er det altid jer, der er eksperter i forhold til den konkrete opgave, som procesfaciliteringen handler om. Det betyder i praksis, at jeg ikke kommer med svar og konkrete løsningsforslag, men i stedet giver jer redskaberne til, at I sammen kan komme videre.

Alt efter jeres behov skræddersyr jeg både dagsarrangementer og workshops,  samt længerevarende udviklingsforløb. I mit arbejde samarbejder jeg med en række dygtige og kompetente konsulenthuse og har derfor altid mulighed for at involvere flere konsulenter på opgaven, hvis dette er nødvendigt.

Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
 
Du er her: ForsideYDELSER
www.milleobel.dk