VÆRDISKABENDE MØDER

 

Vi går alle sammen til møder hele tiden for at planlægge, informere, kortlægge, udvikle og evaluere vores opgaver. Mødet er blevet den måde, hvorpå vi samles i organisationen og i fællesskab træffer beslutninger om organisationens virke.

Når vi mødes i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge, har vi en tendens til at gøre, som vi plejer. Vi organiserer os på den samme måde, holder møderne det samme sted, og det er næsten altid de samme personer, der ytrer sig. Effekten er, at vi ofte ender med de samme resultater – fordi vi gør det, vi altid gør!

Hvis vi ønsker at skabe nye resultater og løse de udfordringer, vi står overfor i dag, skal vi gøre op med “plejer”. Der skal tænkes i nye og mere involverende måder at afholde vores møder på, så de bliver effektive, opløftende og skaber værdi for deltagerne og organisationen som hele.

Jeg tilbyder facilitering af interne og eksterne møder og processer, hvor I har brug for at holde 100% fokus på indholdet af samtalen.

Min opgave er at hjælpe jer med at mødet forløber efter planen – både hvad angår tid og indhold – og at bringe gode dialog værktøjer i spil, der understøtter udkommet af samtalen og hjælper jer med at kommunikere hensigtsmæssigt, anerkendende og fremadrettet.

Derudover tilbyder jeg både kortere og længerevarende kurser i mødeledelse, hvor I får skærpet jeres evne til at lede og facilitere inspirerende, effektive og involverende møder. På kurserne får I bl.a. adgang til en dynamisk værktøjskasse, der kan inspirere jer til at holde involverende møder på nye måder. Målet er, at I efterfølgende kan designe møder, der skaber energi og nye resultater i forhold til de opgaver, I skal løse i fællesskab.

Læs mere om kursus i mødeledelse her!

Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
 
Du er her: ForsideYDELSERVÆRDISKABENDE MØDER
www.milleobel.dk