UNDERVISNING OG TRÆNING

Undervisning og træning der lærer jer at facilitere og lede udviklingsprocesser og møder i egen organisation

Jeg har et brændende ønske om at geare organisationer til i højere grad selv at kunne varetage faciliteringen af egne udviklingsopgaver.

I den organisatoriske dagligdag er der behov for interne procesledere, som er i stand til at løfte udviklingsopgaverne. Procesledere der kan handle reflekteret, anerkendende og nysgerrigt, og som evner at facilitere de vigtige dialoger, der skal til, for at organisationen flytter sig. Derfor underviser og træner jeg også medarbejdere, ledere og HR konsulenter i procesledelseskompetencen.

Jeg tilbyder skræddersyede lærings- og undervisningsforløb, der er tilpasset jeres organisatoriske behov og ønsker. Forløbene taget bl.a. afsæt i min bog: Kreativ Procesledelse og træner jer både i selve procesledelseskompetencen og giver jer konkrete metoder, øvelser og værktøjer, I kan gå direkte hjem og anvende i jeres organisation. Temaer for forløbene er bl.a.:

  • Procesfacilitering generelt
  • Anerkendende Kultur
  • Kommunikation
  • Visioner og Målsætning
  • Kreativitet og Idegenerering
  • Teamudvikling
  • Mødeledelse
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
 
Du er her: ForsideYDELSERUNDERVISNING OG TRÆNING
www.milleobel.dk