STRATEGI OG ORGANISATIONSUDVIKLING

 

Som mennesker styres vi af og imod de billeder, vi har om fremtiden. Vores forestillinger om fremtiden skaber med andre ord vores handlinger i nutiden, og det er derfor vigtigt, at vi har et bevidst fokus på, hvad det er, vi gerne vil opnå og skabe af resultater. Ved at vide hvad det er, vi i fællesskab stræber efter, er vi i stand til at handle meget mere målrettet, effektivt og reflekteret i vores organisatoriske dagligdag.

At arbejde med visioner og missioner handler bl.a. om at koordinere en fælles retning. Arbejdet med at definere en fælles vision og strategi for virksomheden giver jer mulighed for at forventningsafstemme, hvad det er for nogle drømme og ambitioner, I har for vores virksomhed: Hvilken retning vil I gerne gå? Hvad skal drive jeres organisation? Hvad stræber I efter? Hvad vil I gerne opnå i fællesskab?

Jeg tilbyder facilitering af livgivende processer, der involverer hele eller dele af jeres organisation i en samlet målrettet udvikling og forankring af jeres organisatoriske grundlag og strategier – hvad enten det drejer sig om udvikling af jeres mission, vision, værdier, målsætninger eller fremtidige strategiske handleplaner. Målet med strategiprocessen er at skabe en tydelig fælles retning og et stærkt ejerskab, commitment og ansvar for arbejdet, der er forankret i hele organisationen.

Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
Foto af Mikkel Bech
 
Du er her: ForsideYDELSERSTRATEGI OG ORGANISATIONSUDVIKLING
www.milleobel.dk