KREATIV PROCESLEDELSE

 

1. februar 2011 udgav jeg bogen Kreativ Procesledelse – nye veje til bedre praksis på Dansk Psykologisk Forlag. Bogen er blevet til i samarbejde med forfatterne Louise Laustsen og Lone Hersted. Bogen kan købes her hos: Dansk Psykologisk Forlag.

Kreativ-procesledelse-forsideOm bogen:

Kreativ Procesledelse – nye veje til bedre praksis er henvendt til dig, der står overfor at skulle facilitere og lede organisatoriske forandringsprocesser – hvad enten det er i rollen som konsulent, leder eller medarbejder. Ambitionen og ideen med bogen er at give dig inspiration og indsigt til at kunne lede flere livgivende, kreative og fremadrettede processer i organisatorisk sammenhæng.

Kreativ Procesledelse byder på en alsidig værktøjskasse med procesøvelser og inviterer til en række scenarier, hvor der skabes rum for fremadrettet organisatorisk dialog på tværs af hierarkier og faggrænser. Bogen udspringer af flere års praksiserfaring og eksperimenter med øvelser i samarbejde med kunder og udvalgte brugergrupper.

Bogen indeholder 42 øvelser og er inddelt i tre primære afsnit:

Det første afsnit har til formål at træne din evne som procesleder og give dig indsigt i, hvordan du mest hensigtsmæssigt kan facilitere øvelserne og skabe de bedst mulige rammer om processen, der involverer og skaber ejerskab.

Det andet afsnit indeholder relevante øvelser til brug i din daglige praksis – det være sig i dit team, på møder, workshops, seminarer og uddannelser. Øvelserne er inddelt i seks overordnede temaer:

  • Anerkendende kultur
  • Kommunikation
  • Visioner og målsætning
  • Kreativitet og idegenerering
  • Teamudvikling
  • Mødeledelse

Det tredje og sidste afsnit introducerer systemisk og anerkendende teori i et proceslederperspektiv og giver dig et indblik i de grundlæggende principper og antagelser, som øvelserne udspringer af og baserer sig på.

De udfordringer, organisationer står over for i dag, fordrer flere kvalificerede procesledere, der er i stand til at handle reflekteret, anerkendende og nysgerrigt, og som evner at facilitere de vigtige dialoger og processer, der skal til, for at organisationen flytter sig og finder frem til bæredygtige løsninger. Løsninger, der ikke kun skal findes på direktionsgangene og blandt økonomerne, men i allerhøjeste grad også i samspil og dialog med medarbejdere, brugere, kunder og samarbejdspartnere. Det er denne form for dynamisk og kreativt samspil, som bogen inviterer til og giver konkrete bud på og øvelser til.

 
Du er her: ForsideKREATIV PROCESLEDELSE
www.milleobel.dk