UDTALELSER OM BOGEN

 

Lars Kaae Wagner, Idrætskonsulent, DGI Roskilde:

”En fantastisk og meget brugbar bog. Superskønt at få opdateret teorien og få konkrete bud på processer – især at I har formået at holde det op i mod den teori, der ligger bag.”

 

Uddrag af DBC Lektørudtalelse, Jytte Bræmer, uge 9/2011:

”En grundig indføring i det at fungere som proceskonsulent i organisatoriske processer (…) Bogen er en slags grundbog i proceskonsultation og kan læses som helhed. Men bogens enkeltdele kan også anvendes i forskellige sammenhænge, eksempelvis øvelsesdelen.”

 

Uddrag fra bogens forord af Thomas Johansen:

“Som mangeårig leder og konsulent, senest i konsulentfirmaet MacMann Berg, der arbejder med ledelse og organisationsudvikling ud fra et systemisk anerkendende fundament, ser jeg bogen som et værdifuldt bidrag til ledere, konsulenter, undervisere og projektansvarlige. En bog der vil meget. En ambitiøs bog. Og samtidig en kreativ brugsbog der kan anvendes til stor inspiration for såvel nye som erfarne konsulenter (…) Det er ingen kunst at gennemføre øvelser og processer, men derimod at vælge og designe processerne så de understøtter den udfordring, der skal håndteres på en fremadrettet og værdiskabende måde. Det er procesledelse, når det er bedst, og her er der masser af inspiration at hente. Ikke mindst de teoretiske koblinger i øvelserne er med til at give bogen tyngde og anvendelighed, fordi du på den måde ikke blot får et stort antal øvelser serveret, men får hjælp til at bruge øvelserne i forhold til den opgave, som processerne skal understøtte. De skitserede koblinger mellem de enkelte øvelser og den præsenterede teori giver desuden en lang række nye ideer til, hvordan du kan plukke, justere og kombinere de forskellige øvelser på nye måder, så de matcher din praksis og virkelighed.
Hvis vi vil være innovative og finde farbare veje ud af finanskriser, og kunne agere klogt på et marked med stigende konkurrence og begrænsede ressourcer, er der ikke mindst brug for kreativ procesledelse. Innovation og nytænkning er ikke noget, der opstår af sig selv. Det må understøttes og kan fremmes af god ledelse. En ledelse der er meget bevidst om processernes betydning for, hvad der bliver muligt og ikke muligt, hvilke talenter og ressourcer vi får øje på, og hvilke vi ikke gør.”

 
Du er her: ForsideKREATIV PROCESLEDELSEUDTALELSER OM BOGEN
www.milleobel.dk